Together Now for Tomorrow
Erasmus Plus project

 

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.

Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven. Ook voor de concurrentie met andere kennisregio’s.

Erasmus+ is het middel om dit doel te kunnen bereiken.

 

Doel van het Together Now for Tomorrow project is om van en met elkaar het welzijn in de scholen te verbeteren door visitaties te doen en goed werkende acties met elkaar te delen via een Twinspace. Dit wordt door Europa gedaan omdat het project ook Europees gefinancierd wordt.