De Leerlingenraad

 

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door de leerlingen van groep 3 t/m 8. Het zijn leerlingen die graag namens hun groep allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de leerlingen van de Schakel belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, kinderboekenweek enz.

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep  6, 7 en 8. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen om de school te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen groep vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de groep goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de groep vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de locatieleider van de school.

Dit schooljaar hebben zitting in de leerlingenraad:

groep 6:
groep 7: Tessa en Ruben
groep 8: Chelsea en Gijs