Schoolreis en schoolkamp


Schoolreisje
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan elk jaar op schoolreis. De hoogte van de kosten hiervan varieren jaarlijks en worden niet hoger dan € 25,=. Dit schoolreisje kunnen we alleen financieren met de ouderbijdrage.
 
Schoolkamp van groep 8
Groep 8 heeft in het voorjaar (april/mei of juni) een driedaags schoolkamp naar een kampeerboerderij. De kosten voor dit kamp zijn afhankelijk van de activiteiten en het aantal leerlingen en daardoor wisselend en niet vast te stellen. Rond februari krijgt uw kind een brief mee met de vraag om de extra bijdrage over te maken op onze schoolrekening. Ook is het mogelijk het bedrag contant mee naar school te geven.