Huiswerkprotocol


Wetenschappelijk onderzoek door onderwijsdeskundige heeft uitgewezen dat het meegeven van huiswerk een positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen. Daarbij is het zeker in de bovenbouwgroepen een mooie voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

De Schakel wil dat haar leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en geeft daarom ook werk mee naar huis. In de eerste plaats zorgt het voor verbinding tussen de activiteiten en lessen op school en de thuissituatie. Kinderen hebben er baat bij als hun ouders belangstelling tonen in het schoolwerk en daarbij een stimulerende en ondersteunende rol aannemen. Tevens zien we een duidelijke meerwaarde van het herhalen en inslijpen van stof die in de les aan de orde is geweest en het voorbereiden van nieuwe stof door middel van huiswerk of het inhalen van leerachterstanden.

Huiswerk kan dus ook gezien worden als uitbreiding van de leertijd. Het meegeven van huiswerk bevordert daarnaast ook de studie- en leerhouding en de zelfstandigheid van de leerlingen.