Ziek melden


Mocht uw kind vanwege ziekte niet naar school kunnen komen, dan kunt u dit tussen 8.00 - 8.30 uur doorgeven.

 
Tel: 0570 - 651360.


Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Voor 4-jarige kinderen vinden wij het belangrijk dat ook zij elke dag naar school komen. Mochten er redenen zijn dat uw kind een dagje niet op school  komt, dan kunt u dit overleggen met de leerkracht.