Hoofdluiscontrole


Op iedere school komt regelmatig hoofdluis voor, dus ook bij ons. Hoofdluis heeft niets te maken met slechte hygiëne, hoofdluis voelt zich juist het prettigst op een schoon hoofd. Hoofdluis is echter ook erg besmettelijk, dat vraagt om een hele grondige aanpak. Daarom hebben we gekozen voor luizencontrole per groep. Na iedere schoolvakantie van minimaal een week wordt er in de eerste week na de vakantie op een vaste dag, maandag, dinsdag of woensdag, gecontroleerd door 2 vaste luizenouders per groep. We willen graag dat de kinderen op de dag van de controle gel en/of ingewikkelde kapsels vermijden, anders kunnen zij niet gecontroleerd worden. De luizenwerkgroep wordt aangestuurd door 1 coördinator, die ook de externe contacten met de GGD onderhoudt. Als de luizenouders luizen of neten aantreffen bij een kind, wordt de ouder opgebeld om het kind z.s.m. op te komen halen voor behandeling. Tevens krijgt het kind een informatiebrief mee met de dringende vraag of thuis iedereen ook goed na te kijken en zo nodig te behandelen. Na twee weken wordt de groep opnieuw gecontroleerd door de luizenouders. Kinderen kunnen regelmatig luizen oplopen en daarom is het verstandig om zelf ook thuis wekelijks uw kind te checken en bij de leerkracht te melden als u iets vindt.
 
Om verspreiding van luizen te voorkomen is het beleid hier op de Schakel dat iedere leerling het hele jaar door verplicht gebruik maakt van een luizenzak op naam. De eerste luizenzak is kosteloos, als vervanging nodig is, kost een nieuwe luizenzak € 2,-. Bij iedere nieuwe zak krijgt u een gebruiksaanwijzing. Ook ligt deze ter inzage op school. Bij vragen of problemen kunt u bij de luizencoördinator of de directeur terecht.