Oudercontact


Gesprek met de leerkracht
Ouders kunnen een afspraak maken met de groepsleerkracht voor een gesprek na schooltijd. Wij vinden een goede communicatie met ouders belangrijk. Een goed overleg kan problemen voorkomen.
 
Alle kinderen mogen vanaf 8.15 uur hun eigen klas in. Aan het eind van de schooldag worden de kinderen buiten op het schoolplein weer opgehaald bij de leerkracht. Dit geeft de mogelijkheid tot dagelijks contact tussen ouder en leerkracht.
 
Portfolio
Alle kinderen hebben een portfolio. In dit portfolio bewaren de kinderen speciale werkjes, tekeningen en de kinderen maken elk jaar een zelfportret. Dit portfolio wordt twee keer per jaar door de leerkracht aangevuld met een rapport en een overzicht van de toetsresultaten.
Als een kind na 1 januari instroomt in groep 1 wordt er een kort verslag over de eerste periode op de basisschool gemaakt.
 
De ouders van de leerlingen in de groepen 1 t/m 7 worden driemaal per schooljaar uitgenodigd voor een portfoliogesprek (september, februari en juni).
Het gesprek in september is een ‘omgekeerd oudergesprek’. Tijdens dit gesprek staan de ervaringen van ouders met het kind centraal. Het gaat er namelijk om hoe u uw kind ziet en inschat en waar u denkt dat de leerkracht makkelijk kan inspelen op uw kind. Deze informatie is belangrijk om een en ander af te stemmen. In de gesprekken in februari en juni staan de leerresultaten van uw kind centraal.
 
In groep 8 worden de ouders ook driemaal uitgenodigd. In september ontvangen de leerlingen het pre-advies. Met dit advies kunnen de kinderen en ouders de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken. In het tweede gesprek in februari wordt de uitslag van de resultaten besproken en een definitief advies gegeven. In het derde gesprek ontvangt de leerling de uitslag van de eindtoets.
 
Informatieavonden
Aan het begin van elk schooljaar wordt er een gezamenlijke informatieavond georganiseerd. Per jaargroep ontvangt u informatie over de groep, de werkwijze, de activiteiten, de materialen en algemente zaken besproken.
 
Koffieochtenden
De ouders worden drie maal per jaar uitgenodigd om gezamenlijk een kop koffie te drinken en te praten over een onderwerp.  Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: de bibliotheek in de school, ontwikkelingen van het onderwijs, het veiligheidsbeleid of informatie vanuit de zorg voor onze leerlingen. De koffieochtend start om half 9 en duurt maximaal een uur.
 
Gast in de klasweek
Ouders vinden het leuk als de kinderen hen vertellen over hun leven op school. Twee maal per jaar organiseren wij hiervoor een gast in de klas week. Tijdens deze weken kunt u onder schooltijd de groep van uw kind bezoeken en krijgt u een goed beeld op welke wijze uw kind onderwijs ontvangt en hoe uw kind dit ervaart.
 
Nieuwsbrief en website
Elke maand ontvangt u de nieuwsbrief ‘Even in-schakelen’. In deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie van de school. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en op de website geplaatst. Op de website vindt u ook alle informatie over de school.