Ouderhulp


Ouderhulp
Onze school kan zich jaarlijks verheugen op een breed aanbod van ouderhulp. In en buiten de klas kunnen ouders daadwerkelijk behulpzaam zijn door: De ouderparticipatie functioneert altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten. De school blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar laat zich graag adviseren door u.