Nieuwe leerlingen


Wat leuk dat u er over nadenkt om uw kind op de Schakel in te schrijven!
Op deze website vindt u al heel veel informatie, maar het is onmogelijk een school te vangen in woorden.
We nodigen u daarom uit de sfeer te komen proeven door te kijken, te luisteren en vragen te stellen.
U kunt een afspraak maken door ons te bellen, of door het contactformulier op deze website in te vullen.
Een persoonlijke mail sturen naar l.vandensigtenhorst@deschakeldeventer.nl is natuurlijk ook mogelijk.Beleid gemeente Deventer
De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat de scholen een afspiegeling zijn van de buurt. Het is belangrijk dat kinderen uit dezelfde buurt elkaar ontmoeten op de buurtschool. De schoolbesturen hebben met de gemeente Deventer een convenant afgesloten, dat bevordert dat kinderen in hun eigen buurt naar school gaan. De gevolgen van dit convenant zijn:
  • Ouders krijgen via de gemeente 2 jaar voordat het kind vier wordt bericht over de procedure en informatie over de scholen in de gemeente. Leerlingen gaan in principe naar een school binnen het postcodegebied waar het kind woont.
  • Ouders melden voor een bepaalde datum hun kind aan bij de school van hun keuze.
  • Scholen geven voorrang aan kinderen binnen het voedingsgebied.

Nieuwe kinderen in de kleutergroep
De leerkracht van de kleutergroep nodigt u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. Als voorbereiding op dit gesprek wordt u gevraagd het intakeformulier in te vullen waarop de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht. Dit formulier wordt besproken met de leerkracht, zodat de school goed kan aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht maakt ook afspraken over de wenperiode. De nieuwe kleuters mogen voor hun 4e verjaardag al een aantal dagdelen op school komen wennen.
 
Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8
Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Aan de hand hiervan bekijken we of wij de juiste plek zijn voor uw kind.
Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.
 
Definitieve inschrijving
Uw kind wordt definitief ingeschreven als;
  • Uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.
  • Gegevens vanuit de speelzaal, het kinderdagverblijf of de voorschool zijn ingeleverd op school  (indien van toepassing) en wij de juiste zorg kunnen bieden.
  • Alle gegevens op het inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld.
  • Het inschrijfformulier door zowel de ouders als de directeur is ondertekend.