De oudervereniging                                    
De leukste manier om betrokken te zijn bij de school van je kind.


Gedurende het schooljaar organiseert de oudervereniging een aantal activiteiten. Hierbij kunt u denken aan;


Hoe doet de oudervereniging dat?
De activiteiten van de oudervereniging vallen buiten de normale bijdrage van de overheid. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders een vrijwillige bijdrage van 20 euro per kind, zodat wij deze leuke activiteiten kunnen blijven organiseren en betalen.
 
Hoe kun je meedoen?
De oudervereniging coördineert al deze activiteiten en daarvoor komen zij zo’n zes keer per jaar bijeen om af te spreken wie welke activiteit gaat organiseren.
 
De oudervereniging heeft veel hulpouders nodig die helpen bij één of meerdere activiteiten. De taak van ouders kan dus variëren van bestuurslid (voorzitter, secretaris of penningmeester) of OV-lid waarbij je een activiteit naar keuze organiseert tot ondersteuning als hulpouder.
 

De ouderbijdrage
De oudervereniging van de Schakel vraagt, zoals gezegd,  een financiële bijdrage aan alle ouders om alle activiteiten te kunnen betalen die niet tot het gewone lesprogramma behoren. De bijdragen worden door de oudervereniging beheerd. Jaarlijks wordt door de oudervereniging verantwoording afgelegd over de bestedingen.

De Oudervereniging bestaat uit:
Janet Sinnebrink (voorzitter)                         
Linda Hilberink  (penningmeester)                  
Liesbeth Wienk (secretaris)  
Maaike Alberts
Martine Bannink       
 
Notulen van de oudervereniging: