De schoolgids


Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie over de school, zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, de schoolregels en de opvang. In deze gids wordt beschreven hoe wij ons onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie de school werkt en welke rol u als ouder heeft in de school.Klik op de afbeelding om de schoolgids te openen.
U kunt ook hier klikken.