De schoolontwikkeling


Wij hebben hoge ambities met onze school, wij streven naar het beste onderwijs voor ieder kind. Daarom evalueren we ons onderwijs regelmatig en stellen per jaar doelen op voor de verbetering van ons onderwijs.
Dit schooljaar werken we aan de volgende thema’s:
Het portfolio en de gesprekken met ouders en kinderen
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Werken in units
Creatieve vakken
Spelling
Begrijpend lezen
Woordenschat
Horizontaal technisch lezen
Invoeren nieuwe methode De Vreedzame School